Taryfa dla ciepła 2020

Dla Odbiorców z rejonów: Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca października 2020 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.18.2020.AWR z dnia 28 sierpnia 2020 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 226 (559) w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 

Taryfa dla ciepła 2020.pdf

taryfa_dla_ciepla_2020_10