Taryfa dla ciepła 2024

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od 1 stycznia 2024 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.
Przedmiotowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.29.2023.AWr z dnia 23 listopada 2023 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 508 (2696) w dniu 24 listopada 2023 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 
Taryfa dla ciepła 2024.pdf

taryfa_dla_ciepla_2024


Taryfa dla ciepła 2023

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca kwietnia 2023 r. wprowadza do stosowania zmianę taryfy dla ciepła.
Zmiana taryfy została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.1.2023.AGo z dnia 17 marca 2023 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 135 (2353) w dniu 17 marca 2023 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 
Taryfa dla ciepła 2023.pdf

taryfa_dla_ciepla_2022-2023

Dla Odbiorców z rejonów: Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa  obowiązuje od października 2022 r.

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca października 2022 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.
Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OLB.4210.35.2022. AWr  z dnia 07 września 2022 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 571 (1831) w dniu 08 września 2022 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 
Taryfa dla ciepła 2022.pdf

 

taryfa_dla_ciepla_2022_10

Taryfa dla ciepła 2023

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca kwietnia 2023 r. wprowadza do stosowania zmianę taryfy dla ciepła.
Zmiana taryfy została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.1.2023.AGo z dnia 17 marca 2023 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 135 (2353) w dniu 17 marca 2023 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 
Taryfa dla ciepła 2023.pdf

taryfa_dla_ciepla_2022-2023

Dla Odbiorców z rejonów: Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa  obowiązuje od października 2022 r.

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca października 2022 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.
Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OLB.4210.35.2022. AWr  z dnia 07 września 2022 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 571 (1831) w dniu 08 września 2022 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 
Taryfa dla ciepła 2022.pdf

taryfa_dla_ciepla_2022_10

Taryfa dla ciepła 2022_

Dla Odbiorców z rejonów: Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca marca 2022 r. wprowadza do stosowania zmianę taryfy dla ciepła 2021.

Zmiana taryfy została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.4.2022.MSz2 z dnia 11 lutego 2022 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 92 (1353) w dniu 11 lutego 2022 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 
Taryfa dla ciepła 2021.pdf
Zmiana taryfy dla ciepła.pdf

taryfa_dla_ciepla_2022_02

Taryfa dla ciepła 2021

Dla Odbiorców z rejonów: Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca października 2021 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.20.2021.MSz2 z dnia 24 sierpnia 2021 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 277 (1007) w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 

Taryfa dla ciepła 2021.pdf

taryfa_dla_ciepla_2021_10

Taryfa dla ciepła 2020

Dla Odbiorców z rejonów: Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca października 2020 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.18.2020.AWR z dnia 28 sierpnia 2020 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 226 (559) w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 

Taryfa dla ciepła 2020.pdf

taryfa_dla_ciepla_2020_10