Nowe instalacje fotowoltaiczne

W celu ograniczenia skutków wzrostu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez węzły ciepłownicze w Łęcznej zabudowaliśmy dwie dodatkowe mikroinstalacje fotowoltaiczne.
Na dachach 2 wymiennikowni grupowych zainstalowano 67 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 520 W każdy. Na dachu wymiennikowni W5 przy ulicy Staszica 2 powstała instalacja o łącznej mocy elektrycznej 17 kW, a na dachu wymiennikowni W1C przy ul. Wierzbowej 9A instalacja o łącznej mocy elektrycznej 20 kW.
Obie instalacje pracują na zasadzie prosumenta od początku sierpnia 2021 roku, a ilość wyprodukowanej energii elektrycznej powinna zabezpieczyć potrzeby własne tych obiektów w okresie całego roku.
Jest to kolejny mały krok ku ograniczaniu śladu węglowego w dystrybucji ciepła do mieszkańców.