Taryfa dla ciepła 2022

Dla Odbiorców z rejonów: Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca marca 2022 r. wprowadza do stosowania zmianę taryfy dla ciepła 2021.

Zmiana taryfy została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.4.2022.MSz2 z dnia 11 lutego 2022 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 92 (1353) w dniu 11 lutego 2022 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 
Taryfa dla ciepła 2021.pdf
Zmiana taryfy dla ciepła.pdf

taryfa_dla_ciepla_2022_02