Taryfa dla ciepła 2019

Dla Odbiorców z rejonów: Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca września 2019 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.11.2019.AWR z dnia 24 lipca 2019 r.

Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 25 lipca 2019 roku poz. 4438.

Link bezposredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej:

Taryfa dla ciepła 2019.pdf

taryfa_dla_ciepla_2019_09