Taryfa dla ciepła 2024

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od 1 stycznia 2024 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.
Przedmiotowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.29.2023.AWr z dnia 23 listopada 2023 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 508 (2696) w dniu 24 listopada 2023 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 
Taryfa dla ciepła 2024.pdf

taryfa_dla_ciepla_2024


Taryfa dla ciepła 2023

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca kwietnia 2023 r. wprowadza do stosowania zmianę taryfy dla ciepła.
Zmiana taryfy została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.1.2023.AGo z dnia 17 marca 2023 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 135 (2353) w dniu 17 marca 2023 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 
Taryfa dla ciepła 2023.pdf

taryfa_dla_ciepla_2022-2023

Dla Odbiorców z rejonów: Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa  obowiązuje od października 2022 r.

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca października 2022 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.
Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OLB.4210.35.2022. AWr  z dnia 07 września 2022 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 571 (1831) w dniu 08 września 2022 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 
Taryfa dla ciepła 2022.pdf

 

taryfa_dla_ciepla_2022_10

Posted in Aktualna taryfa.