Napisali o nas

Na internetowym portalu gospodarczym Wirtualny Nowy Przemysł (www.wnp.pl) został opublikowany artykuł pt. „Tak w Bogdance realizują założenia gospodarki o obiegu zamkniętym” dotyczący Stacji Uzdatniania Wody Łęczyńskiej Energetyki Sp. z o.o.

2019.07.31-wnp.pl-_-Portal-gospodarczy

Napisali o nas

W gazecie Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” – Solidarność Górnicza z lipca 2019 nr 7 (190) zamieszczony został artykuł „SUW, czyli gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce”, dotyczący Stacji Uzdatniania Wody Łęczyńskiej Energetyki Sp. z o.o.

2019.07.30-Solidarnosc_gornicza

SUW – zagospodarowanie koncentratu

30.06.2019 r. podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego, związanego z zagospodarowaniem koncentratu (głównie zanieczyszczeń wody zatrzymanych na urządzeniach filtrujących) na Stacji Uzdatniania Wody.
Oczyszczony koncentrat zostanie zawrócony do procesu technologicznego i wykorzystany do produkcji wody technologicznej dla kopalni, wychwycony osad zostanie przekazany do utylizacji, zaś cała inwestycja pozwoli na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.