Nowe instalacje fotowoltaiczne 2023

Małymi krokami, ale sukcesywnie realizujemy program ograniczania skutków wzrostu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez węzły ciepłownicze w Łęcznej. W 2023 roku zabudowaliśmy trzy nowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. Na dachach 3 wymiennikowni grupowych zainstalowano 119 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 425 W każdy. Wielkość instalacji ograniczona jest warunkami technicznymi, w tym w dużej mierze wytrzymałością konstrukcji dachowej. Na dachu wymiennikowni W1 przy ulicy Staszica 15 powstała instalacja o łącznej mocy elektrycznej 11,9 kW, na dachu wymiennikowni WA1 przy ul. Armii Krajowej 5 instalacja o łącznej mocy elektrycznej 20 kW, a na dachu wymiennikowni WA2 przy ul. Obrońców Pokoju 3 instalacja o łącznej mocy elektrycznej 18,7 kW. Instalacje pracują na zasadach prosumenckich od końca września 2023 roku, a ilość wyprodukowanej energii elektrycznej powinna znacząco pokryć potrzeby własne tych obiektów, ograniczając koszty ciepła.

 

Posted in Aktualnosci.